Artisa
Artisa

PRISER


Utregning av pris vil i utgangspunktet bli fastsatt på basis av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige oppdrag vil vi kunne gi en fastpris.


- Gratis konsultasjon og kartlegging av behov på alle tjenester.


Timesatser


Verksted, CNC

- Gratis konsultasjon og kartlegging av behov.

1000,- pr. time


Logodesign

1000,- pr. time

- Gratis konsultasjon og kartleggning av behov.

- Inkluderer levering i alle kjente format klart for bruk på visittkort, brevark, skilt, stempel, hjemmeside, sosiale media osv.


Foto

1500,- pr. time

- Gratis konsultasjon og kartlegging av behov.

- Gjelder fotografering, etterarbeid og klargjøring til både trykk og digital publisering.


Innholdsmarkedsføring (content marketing)

- Gratis konsultasjon og kartlegging av behov.Partner

800,- pr. time

Gjelder oppdrag på minst 150 timer på seks måneder.


Konsulent

900 ,- pr. time

Gjelder oppdrag på minst 30 timer på én måned.


Support

1000,- pr. time

Ingen krav til oppdragets størrelse.
Alle priser er ink. mva.

Eventuelle reiseutgifter kommer i tillegg til medgått tid.

ROGER H. FARSTAD

Leder, Artisa

E-post: roger@artisa.no

Telefon: 95851940

ERIK HATTREM

Email: erik@artisa.no

Telefon: 40042174

Org. nr. 920412963

Artisa AS